thm

نشست معرفی IEEE و فرصت‌های رشد علمی و تجربی

شاخه دانشجویی IEEE، نشست “معرفی IEEE و فرصت‌های رشد علمی و تجربی” را برگزار می‌کند.
در این نشست به معرفی این انجمن بزرگ مهندسی، کمیته‌های تخصصی آن، بخش ایران IEEE، مزایای عضویت در IEEE و همچنین فرصت‌های کسب تجربه و رشد علمی پرداخته می‌شود.

banner_site_small

اهدای کتاب به مدارس روستاهای محروم ایران

امور بانوان پژوهشگاه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با همکاری روابط عمومی و کمیته آموزش بخش ایران IEEE، طرح  اهدای کتاب به مدارس روستاهای محروم ایران را با عنوان پایان کتاب، سرآغاز زندگی برگزار می‌کند. با توجه به اینکه مجری این طرح در دانشگاه یزد، شاخه دانشجویی IEEE می‌باشد، از کلیه اعضای محترم هیات […]